آشپزی با الی گولو

دلتنگی ....
نویسنده : - ساعت ۳:۱٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩٠/۸/٢٥
 

سلام

این جملات را مینویسم برای خودم و روزایی که عین امروز حوصله ندارم

1- اگر روزی عقل را بخرند و بفروشند ما همه به خیال آنکه زیادی داریم فروشنده خواهیم بود.

2- توی دنیا 2 نفر باش یکی واسه خودت یکی برای دیگری واسه خودت زندگی کن و برای دیگری زندگی باش.

3- فکر کردن به گذشته مانند دویدن به دنبال باد است.

4- فراموش نکن قطاری که از ریل خارج شده ممکن است آزاد باشد اما راه به جایی نخواهد برد.

5- آن که زمین دیگران را میکارد حتی بذرش را هم از دست میدهد.

6- بیشتر چیزهایی که شیطان میداند برای آن است که پیر است نه آنکه شیطان است.

7- آن که در آخر میخندد بیشتر میخندد.

8- بیا شخم بزنیم این را مگس به گاو نر گفت!

9- تقدیر نامی که برای تقصیر میگذاریم.

10- ضربه فنی شدی دوباره شروع کن    ضربه مغزی که نشدی !شیطان این آخری واسه خودمه !